Pianolessen

Tijdens mijn verblijf in Brazilië, Céara, werd er vastgesteld dat vele jongeren in de favelas(sloppenwijken) geen of quasi niets ter algemene muziek-ontwikkeling krijgen of hebben. Het inikinderen 200tiatief om enkele oude keyboards mee te nemen, gaf als resultaat dat er wel degelijk interesse én talentvolle jongeren zijn om dit instrument te bespelen.Momenteel zamelt Piano Posso fondsen in voor de aankoop van twee acoustische piano’s. Ook wordt nog ijverig gehoopt en inspanningen geleverd om een kleine polyvalente zaal (tje) te kunnen aanbouwen voor allerlei evenementen, concertjes, voordrachte, bijeenkomsten enz. Jongeren uit de favelas zullen er de kans krijgen pianolessen, binnenkort ook gitaar, te volgen en hun muzikale talenten te ontwikkelen en te ontdekken . Voor de aankoop van de piano’s en de noodzakelijke aanbouw, is een redelijk budget noodzakelijk.

We kunnen enkel rekenen op de hulp van sponsors, sympathisanten , subsidies en via info standen met klein verkoop van artikelen.

Foto boven ; klein demo voor bekendmaking  van ons project in de shopping van Fortaleza.

Foto beneden; is het studeer lokaal voor de leerlingen                                                                                                                                  

Willy aan de piano

CYMERA 20180220 162654