Piano Posso

Piano Posso is een kleinschalig project rond muziek en kansarme jongeren in Brazilië. Ons werkterrein situeert zich in de volksbuurten van Fortaleza, de hoofdstad van de deelstaat Ceara in het Noordoosten van Brazilië. Voor de jongeren uit de ‘favelas’ zijn de toekomstperspectieven weinig rooskleurig. De meesten onder hen slagen er niet in om uit de vicieuze cirkel van de armoede te breken. Nochtans schuilt er heel wat talent maar door een gebrek aan middelen en kansen blijft dat talent onbenut. Piano Posso wil daar iets aan doen en meer bepaald vanuit de invalshoek ‘muziek’. Brazilië is een muzikaal land en heel wat jongeren beschikken over een aangeboren talent voor muziek. Maar talent alleen volstaat niet. Het moet ook de kans krijgen zich te ontwikkelen. Daar wil Piano Posso iets aan doen. Concreet zamelt Piano Posso fondsen in voor de aankoop van muziekinstrumenten om jongeren uit de volkswijken muzieklessen te geven. Op die manier krijgen jongeren de kans hun vrije tijd zinvol in te vullen en hun muzikale talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Bovendien biedt Piano Posso hun op die manier perspectieven op een betere toekomst. Voor de uitwerking van het project werkt Piano Posso samen met een lokale muziekschool in Fortaleza.